یک استارتاپ آمریکایی قصد دارد اینترنت ماهواره ای با روشی متفاوت و کم هزینه تر نسبت به شرکت های اسپیس اکس و وان وب فراهم کند. این استارتاپ میخواهد به جای منظومه میکرو ماهواره ها در مدار لئو، ماهواره های کوچک در مدار ژئو قرار دهد و پوشش اینترنت منطقه ای (یا کشوری) فراهم کند. اولین پرتاب ماهواره این شرکت توسط پرتابگر فالکون ۹ اواخر سال ۲۰۲۰ انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که این استارتاپ توانسته ۲ راند سرمایه جذب کند.