نسخه جدید گزارش Start-Up Space توسط شرکت برایس (BRYCE Space & Technology) منتشر شد. برایس یک کمپانی خصوصی معروف مشاوره مدیریتی در حوزه فضا و ماهواره است که هم با سازمان های دولتی (مانند ناسا) همکاری می کند و هم با شرکت های خصوصی. سری گزارش های استارتاپ اسپیس که بصورت فصلی از طرف این شرکت ارائه می شود بر موضوع سرمایه گذاری در حوزه فضایی تمرکز دارد و روندهای سرمایه گذاری در صنعت فضایی را با مدلهای آماری در سطح بین المللی تحلیل می کند. این تحلیل ها می تواند ابزارهای تصمیم گیری بسیار خوبی برای مدیران ارشد فضایی دنیا جهت اطلاع از مسیر پیش رو و آینده این حوزه باشد. در بخش خلاصه این گزارش آمده است:

“در دهه پیش رو، سه جریان مهم در حال شکل دهی به اکوسیستم استارتاپ های فضاپایه در جهان هستند، اول اینکه سرمایه گذاران خطرپذیر (وی سی ها) حجم سرمایه زیادی را نسبت به سالهای قبل به این حوزه تزریق می کنند و تعداد سرمایه گذاران نیز در سطح جهانی رو به افزایش است. دوم اینکه سودآوری ثابت و پایدار حوزه فضایی برای سرمایه گذاران در سالهای گذشته، سرمایه گذاری در این حوزه را در سالهای آتی منضبط تر و ساختارمندتر کرده است. و در نهایت ذی نفعان دولتی به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان بالقوه محصولات و خدمات استارتاپ های فضاپایه، تبدیل به یکی از ارکان مهم و اساسی به ثمر نشستن سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.

علاقه مندان به مطالعه بیشتر میتوانند به متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر دسترسی داشته باشند:

https://brycetech.com/reports/report-documents/Bryce_Start_Up_Space_2020.pdf