شهابسنگی که گفته می شود اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به زمین برخورد خواهد کرد در واقع سیارکی به ابعاد تقریبی ۴ کیلومتر در ۲ کیلومتر است که حدود ۲۲ سال پیش توسط سازمان فضایی ناسا کشف شد اما احتمال برخورد آن با زمین بسیار بسیار ناچیز است و میتوان گفت بدون دردسر از کنار زمین عبور خواهد کرد.

منظومه شمسی تعداد بسیار زیادی خرده سیارک دارد و میلیاردها سال است که تمام آنها در حال گردش هستند و اندازه های مختلفی دارند. برخی از آن ها دارای ابعاد کوچک و برخی نیز دارای ابعاد بزرگ هستند، اینها سرگردان هستند و مدارهای مختلفی نیز دارند که برخی  از آنها در مدار دایره‌ای به دور خورشید می چرخد و برخی نیز ممکن است تحت تاثیر سیارات دیگر بیضی شکل یا منحرف شوند. کاری که متخصصان طی سالیان گذشته انجام داده‌اند، این است که این سیارک‌ها را پایش می کنند؛ تلسکوپ هایی هستند که به طور مرتب آسمان را جستجو می کنند. نور سیارک ها بسیار ضعیف است و معمولا وقتی به زمین نزدیک می‌شوند احتمال رصد آنان بیشتر است اما به طور مرتب این ها رصد می شوند و تلاش می شود محاسبات لازم صورت بگیرد که مدار این سیارک ها به چه صورت است. پس از محاسبه، پیش‌بینی می شود که آیا اینها با زمین برخورد یا از نزدیک زمین عبور می کنند.

خوشبختانه طبق محاسبات انجام شده این سیارک از فاصله چند میلیون کیلومتری زمین عبور خواهد کرد و از این بابت خطری متوجه کره زمین نخواهد بود. البته در گذشته برخی از این سیارک ها که بسیار کوچک بودند با زمین برخورد کردند، به عنوان مثال حدود ۱۰ سال پیش یکی از این سیارک ها که بسیار کوچکتر بود به  روسیه برخورد کرده بود اما ابعاد آن بسیار کوچکتر از آن بود که تهدیدی بهشمار آورده شود. سیارکها در صورت ورود به اتمسفر زمین، تکه تکه شده و آتش می‌گیرند و با سرعتی حیرت‌انگیز به زمین برخورد می کنند. در صورت برخورد سیارکی در ابعاد چند کیلومتر با زمین احتمالا اثرات جدی جهانی بوجود خواهد آمد و نسل بشر و همه گونه های زنده ساکن کره زمین با خطر انقراض مواجه خواهد شد.